previous arrow
next arrow
Slider

Generalforsamling i Kværndrup Hallen             onsdag d. 27 april kl. 19 i Hallens cafeteria

Print selv dagsorden og rengskab ud. 

Dagsorden

– Valg af dirigent 

– Beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år. 

– Godkendelse af det reviderede årsregnskab 

– Forelæggelse af udviklingsplaner for det kommende år 

– Forelæggelse af budget 

– Indkomne forslag 

– Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (Valget gælder for 2 år ad gangen)

– KB1919, Kværndrup Idrætsforening og Landsbyordning Tre Ege Skolen, Kværndrup

  udpeger derudover hver et medlem til bestyrelsen for en toårig periode

– Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for ét år ad gangen) 

– Valg af revisor, (valg gælder for ét år ad gangen) + suppleant

– Eventuelt.

Regnskabet for 2021 ligger på hallens hjemmeside

Hallen regnskab 2021

Budget 2022

Der serveres kaffe og kringle, øl og vand

Vel mødt Bestyrelsen

Udlejning

Motionscenter

Nyheder

Lej vores multifunktionelle lokaler!

Du kan leje lokaler lige, når det passer dig!

Brug vores lokale motionscenter

Du kan bruge vores motionscenter alt det du vil!
Vælg det abonnement, der passer dig bedst!

Stor tak til vores sponsorer

previous arrow
next arrow
Slider
Luk menu